De vochtige, lauwe winter die we tot nu toe doormaakten, zorgt ervoor dat ziektekiemen een vrijgeleide krijgen naar onze luchtwegen en verkoudheden moeilijk te ontlopen zijn. Een stoombad kan in deze periode wonderen doen.

Lees verder »